Tlf. 30 200 127

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

Antenner og droner

Denne blog omhandler teorien og de forskellige typer af antenner, der bruges ifm. FPV og droneflyvning.

Antennen er nok den komponent, der er den vigtigste og samtidige mest oversete komponent ifm. flyvning med droner. Uden antennen kan dronen ikke få informationer om, hvor den skal flyve hen. Antennen har stor betydning for rækkeviden mellem dronen og fjernkontrollen samt video-feed overførelsen.

For at forstå en antennes virkemåde er der en række begreber, vi skal have styr på, disse begreber er: Polarisation og Directional / Omnidirectional antenner.

Antennens Polarisation

En antenne polarisation omhandler, hvorledes antennens signal er formet, når det sendes ud. Der findes her hovedsagligt 2 typer, der bruges ift. droner, lineær eller cirkulær. De 2 typer er illustreret her nedenfor.

Lineær og cirkulær polarisation

Den lineære polarisation er den bølgetype, der kan række længst, da alt energien her bliver fokuseret i et enkelt plan, men den er samtidig også mest følsom over for bevægelse. Det har den konsekvens, at lineære antenner helst skal pege mod hinanden hele tiden for at sikre maksimalt udstrålingsoverlap. Man får her det dårligste sende-modtage forhold, hvis sender og modtager antenner vender 90 grader ift. hinanden. Typisk bruger man denne type til wifi, her flytter antennerne sig sjældent og så giver det god mening. En lineær antenne som der typisk bliver brugt ifm. droner kan se ud som vist herunder:

Lineær omni-directional antenne
Cirkulær polariserede antenner har en mindre rækkevide, men til gengæld er de ikke følsomme over for retning på samme vis som den lineære antenne. Den cirkulære polarisation har yderligere den fordel, at de afviser multipath signaler. Denne type antenne er heller ikke så følsom over for objekter som befinder sig imellem sender og modtager, som den lineære antenne er.

Man være opmærksom på, at cirkulær polaritet kan være venstredrejet (LHCP) eller højredrejet (RHCP). Se nedenstående eksempel på en LHCP og en RHCP antenne.

Illustration af LHCP og RHCP
For alle typer gælder det at sender og modtager her skal være ens, ellers vil det ikke være muligt at overføre signaler fra remote-controlleren til dronen. 


Directional / Omnidirectional antenner

Ud over polarisering så er der yderligere et begreb, vi skal kende til for at forstå antenner, det er directional og omnidirectional antenner.

At en antenne er directional betyder, at den er meget retningsbestemt og har en lang men smal rækkevidde. Denne type af antenne fokuserer sine radiostråler ud i en smal stråle på bekostningen af breddedækning. 
Dette har den konsekvens, at sender og modtager helst skal vende mod hinanden for at kunne opnå en god forbindelse.

Den omnidirectional antenne virker modsat. I stedet for at levere en fokuseret radiobølge, så sender den sine radiobølger ud som ringe i vandet. Konsekvensen er, at den ikke kan nå så langt, men til gengæld er det mindre vigtigt, at sender og modtager peger mod hinanden. Man kan sige, at den directional antenne virker som en lommelygte, der har en fokuseret stråle og den omnidirectional virker som en en pære i en lampe uden lampeskærm, se nedenstående illustration.

directional og omnidirectional antenne
Ligeledes gælder det for disse to typer, at sender og modtager også her skal passe sammen for at opnå optimalt sende-modtager forhold.

DJI phantom og DJI inspire PRO's antenner

Hvis man kigger på DJI's antenner der er brugt på en phantom 3 og en inspire pro, så er disse antenner af typen lineær omni-directional. Hvorfor er det så vigtigt at vide som pilot ift. disse 2 modeller?
Årsagen er at når man ved det, er man også klar over hvordan man skal placere sig så man få et optimale sende-modtager forhold.

Det interessante ved lige disse 2 modeller er at man her kan få udfordringer med at kunne sende til sin drone når dronen befinder sige lige oppe over remoten, uanset hvorledes man placere sin antenne på sin remote. Årsagen er her, at antennen på disse 2 droner sidder vertikalt, her skal vi huske på at det værste sende-modtage forhold man kan opnå er når denne type antenner er placeret i 90 grader ift. hinanden. DJI har her lavet en fin lille instrukstions video som illustrere dette, man kan se videoen her: DJI instruktions video

Tags: antenne, omni directional, polarisation, LHCP, RHCP

Print

 Certificeret dronepilot 

 Din garanti for en sikker og lovlig flyvning 

Certificeret dronepilot

Hurtig levering

Typisk vil billede og analyse blive leveret inden for 24-48 timer efter endt flyvning.
Flyvning er dog afhængig af vejret, vind over 10 m/s eller regnvejr umuliggør flyvning.

Få et uforpligtende tilbud

Ring til 30 200 127 eller send en mail til pvl@scoutrobotics.dk for et uforpligtende tilbud.