fbpx

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

Dronepilot

Droner findes i en række forskellige konfigurationer, store som små, fælles for dem alle er, at forkert brug kan resultere i alvorlig materiel- eller personskade.

De fleste professionelle droner har i dag indbygget en mængde teknik som skal gøre disse sikre, udfordringen er dog, at alt teknik kan fejle. Såfremt stabiliseringselektronikken- og softwaren fejler er det vigtigt, at man kan skifte til manuel flyvning og overtage kontrollen. Da forskellen på at flyve med og uden stabilisering er stor, er det vigtigt, at man som dronepilot er erfaren og har et stort kendskab til de forskellige typer af terræn, man flyver i. 

DRONE CERTIFIKAT

Det er derudover vigtigt, at dronepiloten har erhvervet sig et korrekt certifikat til dronen, samt har et godt kendskab til den drone lovgivning, der er dækkende for det område, man vil flyve i.

Scout Robotics benytter sig udelukkende af certificerede piloter, der har stor erfaring i at flyve i de forskellige terræner. Alle Scout Robotics droner er registreret hos erhvervsstyrelsen, jævnfør lovgivningen, og alle droner har derudover tilknyttet en ansvarsforsikring.

Scout Robotics Piloter har 1A, 1B, 2 og natflyvnings certifikater som sikre at vi kan flyve alle typer af droner i alle operations områder inden for lovgivningen som er muligt.

Vi har fløjet siden 2016 og har mange hundrede timers erfaringer i luften. Hvad der er lige så vigtigt er at vi har lige så mange timers erfaring i planlægning af operationer. Alt flyvning kan nemlig først påbegyndes efter der er lagt en plan, operations området er undersøgt og evt. politi tilladelser er indhentet. Drone området er lovgivningsmæssigt stramt reguleret og der er meget strenge krav til hvilke områder der må flyves i samt hvorledes man skal opføre sig når man er i luften. I luften gælder specifikke færdselsregler som skal overholdes for at sikre at vi ikke forstyrre anden lufttrafik.

Godkendt af Trafikstyrelsen i kategori 1A, 1B og 2.

_U2A0690c.jpg

Udskriv