fbpx

AMATØRFLYVNING I KLUBBER

Punkt 1 giver mulighed for at flyve med droner på amatørbasis på godkendte modelflyvepladser. Man skal typisk være meldt ind i en klub, som sikrer at man er dækket ind under Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring. De forskellige klubber rundt om i Danmark kan man finde via Modelflyvning Danmarks hjemmeside: http://www.modelflyvning.dk. I klubberne vil man kunne lære at flyve sin drone på forsvarlig vis, samt dele sin interesse for droner med andre dronepiloter. 

AMATØRFLYVNING UDEN FOR BYMÆSSIGE OMRÅDER

Punkt 2 giver, som lovgivningen er i dag, mulighed for på amatør basis at flyve med sin drone på landet under en række forudsætninger, som er listet nedenfor. Denne lovgivning er trådt i kraft den 1/7 2017.


MICRO DRONE UDEN FOR BYMÆSSIGT BEBYGGELSE (ET BEGREB DER ER KOMMET TIL IFM. NY LOVGIVNING 1/7 2017)

Punkt 3 vedr. micro droner (max 250g og max 50km/t). Kravene til flyvning med denne type droner er mere lempelige, men skal stadig overholde en række regler. 


ERHVERVSMÆSSIG FLYVNING

Punkt 4, erhvervsmæssig flyvning i bymæssige områder, må kun udføres af en erhvervsmæssig dronepilot, der har dronebevis 1A, 1B eller 2. Derudover skal dronepiloten overholde en række udvidede sikkerhedsregler, samt overholde "§264 - lovgivning ift. privatlivets fred", "lovgivning om TV-overvågning" og "Persondataloven". Man skal være opmærksom på, at ovenstående betyder, at det ikke er lovligt at flyve med selv den mindste drone i sin have, hvis man bor i et bymæssigt område. Selv de mindste droner, der ofte betegnes som legetøj, rammes af ovenstående regler.

Udskriv