fbpx

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

Gå ikke glip af en merindtjening – lav tildelingskort pba. dronedata

Vi har i tidligere artikler haft fokus på de forskellige fordele ved at bruge droner i landbruget. En af de seneste artiklerbeskriver forsøg i 2019 som Teknologisk Institut og SEGES har gennemført. I denne ser vi på økonomien ved brug af dronedata og fortæller hvordan indtjeningen kan øges op til 366 kr. pr. ha.  Men hvad betyder det i virkeligheden for høstudbyttet – og hvor stor er den indtjening som landmanden går glip af, hvis han ikke anvender data fra dronen til at lave tildelingskort? Det ser vi nærmere på i dette blogindlæg.

Forsøget fra 2019 viste, at man ved brug af sprøjtebom med eller uden sektionsopdeling kan øge høstudbyttet med op til 2,5 hkg. pr. hektar, når der bruges data fra droner. Forsøget omhandlede gradueringen af planteværn.

I forsøget brugte man 3 forskellige typer af en 24 meters sprøjtebom, som alle brugte tildelingskort udarbejdet på dronedata. Sprøjtebommene brugt i forsøget er:

  • Sprøjtebom uden sektionsopdeling,
  • Sprøjtebom med en sektionsopdeling på 3 x 3m
  • Sprøjtebom med en sektionsopdeling på 0,5 x 0,5m

Jo mere en sprøjtebom er sektionsopdelt, jo bedre udnytter man dronens opløsning på de 10 x 10 cm. Men hvor meget betyder det egentligt ift. de forskellige setups?

I forsøget blev der brugt tildelingskort udarbejdet på baggrund af dronedata på forskellige typer af sprøjtebomme. Resultatet for de forskellige typer ses her:

Sprøjtebom type

Merindtjening pr. ha i kr.

Uden sektionsopdeling

202 kr.

Med 3 x 3m sektionsopdeling

275 kr.

Med 0,5 x 0,5m sektionsopdeling

366 kr.

Forsøget viste en øgning i hkg. i forbindelse med høst på mellem 2,6% og 4,7%. Det lyder måske ikke af ret meget, men set i forhold til høstudbytte og pris pr. hkg. løber de små tal hurtigt op.

Herunder ses eksempler på merindtjeningen for forskellige størrelser af marker og sprøjtebomme baseret på gennemsnitligt høstudbytte og pris pr. hkg. for hvede, hentet fra Danmarks Statistik 2019 og 2020. Beregningen viser merindtjeningen, når udgifter til droneoverflyvning og -analyse er fratrukket, dvs. den direkte merindtjening til landmanden efter høst.

Sprøjtebom type

Markstørrelse i ha

Merindtjening minus udgift til droneanalyse

Uden sektionsopdeling

20 ha

1.456 kr.

Uden sektionsopdeling

50 ha

5.139 kr.

Uden sektionsopdeling

100 ha

11.278 kr.

Med 3 x 3m sektionsopdeling

20 ha

3.054 kr.

Med 3 x 3m sektionsopdeling

50 ha

9.135 kr.

Med 3 x 3m sektionsopdeling

100 ha

19.269 kr.

Med 0,5 x 0,5m sektionsopdeling

20 ha

6.130 kr.

Med 0,5 x 0,5m sektionsopdeling

50 ha

16.824 kr.

Med 0,5 x 0,5m sektionsopdeling

100 ha

34.649 kr.

Med andre ord så mister man muligheden for en væsentlig øget indtjening ifm. høst, hvis ikke man bruger data fra droner til sine tildelingskort.

Med vores beregner kan du se den ekstra indtjening, du går glip af, hvis ikke du bruger data fra droner. Ved at vælge den type sprøjtbom, der passer bedst til dit setup og taste markens areal, kan du beregne merindtjeningen for forskellige afgrøder. Lige nu kan du vælge mellem Byg, Hvede og Rug, men beregneren vil blive udvidet med flere afgrøder, efterhånden som vi får indsamlet mere data. 

Prøv beregneren her

 

Artikler der henvises til i dette blogindlæg:

https://scoutrobotics.dk/blog/7-blog/85-forsog-bekraefter-at-droner-er-god-fornuft-i-praecisionslandbruget

https://scoutrobotics.dk/blog/7-blog/80-dronen-en-landmands-vaerktoj

https://scoutrobotics.dk/blog/7-blog/78-praecisionslandbrug-bigdata 

https://scoutrobotics.dk/blog/7-blog/79-kort-introduktion-til-ndvi-og-ndre

 

Udskriv

 Certificeret dronepilot 

 Din garanti for en sikker og lovlig flyvning 

Certificeret dronepilot

Godkendt af Trafikstyrelsen i kategori 1A, 1B og 2.

Hurtig levering

Typisk vil billede og analyse blive leveret inden for 24-48 timer efter endt flyvning.
Flyvning er dog afhængig af vejret, vind over 10 m/s eller regnvejr umuliggør flyvning.

Få et uforpligtende tilbud

Ring til 30 200 127 eller send en mail til pvl@scoutrobotics.dk for et uforpligtende tilbud.