fbpx
Luftfoto og video. Se dit hus eller dit arrangement fra oven.

Luftfoto og -video

Luftfoto af din ejendom kan anvendes til flere formål, billede på væggen, salg af ejendom, produktion af markedtings materiale osv.
Scout Robotics kan derudover levere videoproduktion ifm. sportsevents, reklamefilm, hussalg, TV spots og meget andet.

Læs mere

Inspektion med drone. Inspektion af vindmølle, byggeri, tag, solceller, termisk inspektion mm.

Luftinspektion

Luftinspektion af bygninger samt svært fremkommelige bygningsdele, f.eks. proaktiv inspektion af tage, skorstene og tagrender eller dokumentation af materialle skader efter storm eller andre uheld. Scout Robotics kan derudover også udfører termiske inspektion af f.eks. solceller, bygninger samt identificere dyr i skov og mark. 

Læs mere

Planteinspektion. Inspektion landbrug med drone

Planteinspektion

Som din lokale droneoperatør dokumenterer vi dine miljøers sundhedstilstand vha. analyse af fotosyntese. Analysen giver mulighed for at lave GPS-kort, som kan fødes direkte ind i landbrugsmaskiners GPS terminaler. Yderligere analyser kan være med til at identificere plantestres, mangle på vand samt give indikation på skadedyrs angreb. 

Læs mere

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

Seneste blogindlæg

 • Forsøg bekræfter at droner er god fornuft i præcisionslandbruget

  Ny undersøgelse, foretaget af Teknologisk Institut og SEGES i 2019, bekræfter, at der er god fornuft i at bruge data fra droner og satelitter i præcisionslandbruget. Der har gennem de sidste år været en række udenlandske undersøgelser, som alle har peget i retning af at brug af data fra droner og satelitter er rigtig god fornuft, både når det gælder øget indtjening og mindre belastning af miljøet i landbruget. Dette er nu bekræftet af et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SEGES i et forsøg, som blev afviklet i 2019. I forsøget har man overordnet undersøgt betydningen af opløsningen af data leveret fra droner og satellitter og sammenholdt dette med de forskellige gradueringsmuligheder, der findes på sprøjteudstyret. Forsøget viser, at der er en større gevinst, selv med sprøjteudstyr, hvor man ikke har mulighed for at graduere langs sprøjtebommen, dvs. hvor man kun kan sprøjte ens over hele bommen. Undersøgelsen indeholder et forsøg med en 24 meters bom, der kun kan sprøjte ens over hele bommen. I dette eksempel ses en forbedring på 44% med data leveret fra drone til sprøjteudstyr. Bruger man data fra satellitter, så er forbedringen nede på 35%. Hvis man i stedet har en sprøjtebom, der kan graduere helt ned 0,5 x 0,5 meter, så vil optimeringen blive endnu bedre, her viser dronedata f.eks. en forbedring på op til 79,1%, hvorimod satellitdata viser en forbedring på 36,4%. Man har også undersøgt, hvilken betydning kørespor har for beregningen af biomassen i celler af 10 x 10 meter. Her har forsøget vist, at hvis man fratrækker kørespor, kan man i disse områder forbedre nøjagtigheden af biomasseanalysen med op til 30%. Udfordringen er her, at det stort set er umuligt at fjerne kørespor, når man bruger data fra satellitter grundet den lavere opløsning. Her viser dronens høje opløsningen en klar fordel, når man netop kan pille kørespor ud af tildelingskortet. Forsøget har også belyst økonomien, når man bruger data fra droner og satellitter. Tallene i undersøgelsen viser en øget indtjening på helt op til 366 kr. pr. hektar, hvis man vælger at bruge data fra droner og har en sprøjtebom med en graduering på 0,5 x 0,5 meter. Bruger man i dette eksempel en sprøjtebom, som kun kan sprøjte ens over hele sprøjtebommen sammen med data fra dronen, så er den forbedrede indtjening på 202 kr. pr. hektar. De forskellige detaljer af undersøgelsen kan læses i artiklen her: landbrugsinfo.dk   Læs mere
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Regler for droneflyvning

Resumé af de vigtigste regler

Overordnet kan droneflyvning i Danmark opdeles i 2 kategorier, erhvervsmæssig flyvning og privat flyvning. 

Erhversmæssig droneflyvning, her kræves der dronebevis som erhverves via en godkendt uddannelse. Dronebevis giver adgang til at flyve i bymæssig bebyggelse og kan fås i forskelllige kategorier afhængig af dronens vægt. Droner som vejer op til 1,5 kg kræver et kategori 1A bevis, droner som vejer op til 7 kg kræver et kategori 1B bevis og droner der vejer mellem 7-25 kg kræver et kategori 2 bevis. Erhversmæssig droneflyvning kræver et erhvervsmæssigt formål, med andre ord så skal man have et firma og flyvningen skal foregå for en kunde. Reglerne for denne type flyvning skal følge loven bydronebekendtgørelsen, som kan findes her: Loven om flyvning i bymæssig bebyggelse

Privat droneflyvning, her gælder en række regler uanset størrelsen på dronen, derudover kræves der et dronetegn, såfremt dronen vejer mellem 250 gram og 25 kg. Vejer dronen mindre end 250 g, er det en mikrodrone, her behøver man ikke dronetegn og man er undtaget for nogle af reglerne, men ikke dem alle. Reglerne for privat droneflyvning skal følge loven landdronebekendtgørelsen som kan findes her: Loven om flyvning uden for bymæssig bebyggelse

Resumé af de vigtigste regler for privat droneflyvning for alle typer af droner er vist herunder:

 • Der skal holdes miminum 150 meters vandret afstand til bymæssig bebyggelse
 • Der skal holdes minimum 150 meters vandret afstand til uheldsteder
 • Der skal holdes minimum 150 meters vandret afstand til kongehusets ejendomme
 • Der skal holdes minimum 150 meters vandret afstand til politistationer og arresthuse.
 • Der skal holdes minimum 150 meters vandret afstand til militære installationer
 • Man må maksimalt flyve op til 100 meters højde over terræn
 • Der skal holdes minimum 5 km vandret afstand til offentligt flyepladser
 • Der skal holdes minimum 8 km vandret afstand til militære flyvepladser
 • Der skal holdes minimum 2 km vandret afstand til lægehelikopterflyvepladser
 • Flyvning med droner skal altid udføres så andres liv eller ejendom ikke udsættes for fare eller unødig ulempe, ligesom der skal tages hensyn til dyr og dyrehold
 • Det er droneførerens ansvar, at alle alle regner overholdes

Såfremt din droner vejer mere end 250 gram gælder det desuden:

 • Man skal have dronetegn med mindre man flyver på godkendt modelflyveplads
 • Dronen skal være registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 • Dronen skal være markeret med ejers navn, telefonnummer og registreringsnummer udleveret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Dronen skal have en gyldig ansvarsforsikring
 • Der skal holdes minimum 150 meters vandret afstand til offentlig vej
 • Der skal holdes minimum 50 meters vandret afstand til mennesker, der ikke er tilskuer eller en del af flyvningen
 • Der skal holdes minimum 50 meters vandret afstand til skibe eller offshore installationer

Derudover er der områder, der er forbudt at flyve på, dem kan man se på droneluftrum.dk

Se alle reglerne for droneflyvning på droneregler.dk

 

 

 

Udskriv

 Certificeret dronepilot 

 Din garanti for en sikker og lovlig flyvning 

Følg med på:

   

Certificeret dronepilot

Hurtig levering

Typisk vil billede og analyse blive leveret inden for 24-48 timer efter endt flyvning.
Flyvning er dog afhængig af vejret, vind over 10 m/s eller regnvejr umuliggør flyvning.

Få et uforpligtende tilbud

Ring til 30 200 127 eller send en mail til pvl@scoutrobotics.dk for et uforpligtende tilbud.