fbpx

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

Hvordan flyver man en drone - del 1

Denne guide hjælper dig til at forstå hvordan man styrer en drone. Guiden er pragmatisk og er skåret ind til benet, med andre ord så vil der kun blive lagt vægt på gennemgang af den mest basale teori til flyvning af din drone. Resten af teorien, der er knyttet til droner, kan du læse i mange af de andre blogs på scoutrobotics.dk/blog.

Dronen og Controlleren

For at kunne flyve med en drone kræver det 2 ting, en drone og en controller. Dronen er fartøjet som flyver i luften denne har en række forskellige benævnelser som alle er droner f.eks. UAV, Quadcopter og hexacopter. Quadcopter er en drone med 4 propeller, en hexacopter er en drone med 6 propeller osv. Vi vil i denne blog arbejde med Quadcopteren, i de vedlagt videoklip bliver der brugt en Hubsan X4 H107C .

Droner kan fås med forskellige typer af stablisering, f.eks. højdestablisering, mit råd til jer alle er, at den første drone I anskaffer jer er en uden stabilisering, på den måde lærer I at flyve en drone rigtigt, et eks. på sådan en drone er den tidligere nævnt Hubsan X4 H107C.

For at styre en drone kræver det en controller, controlleren kan styre dronen via radio på 2.4 eller 5.8Ghz eller via wifi, typisk foregår wifi via en tablet eller en smartphone. Mit råd er her at vælge en drone som er styret via en radio controller, som f.eks. den der følger med Hubsan X4 H107C. Dronen og controlleren er begge illustreret herunder

Hubsan X4 H107C drone Hubsan-X4-H107c-controller

 

Joystick konfiguration - modes 1,2,3

For at kunne styre en drone vha. en controller kræves det, at controlleren er udstyret med 2 joysticks, disse benævnes fremadrettet for venstre og højre joysticks. Disse 2 joysticks kan være konfigureret i forskellige modes, hvilket har direkte betydning for hvordan man styrer dronen. Før vi graver os ned i disse modes er vi nødsaget til først at lære lidt om de forskellige retninger, man kan styre en drone i. 

Dronen kan styres ift. 4 forskellige vektorer: pitch, roll, yaw og elevation/throttle. De forskellige vektorer er kort gennemgået herunder

Pitch: krængning af drone sidevers, dvs. dronens højre side har forskellig højde ift. dronens venstre side. Pitch har betydning for den sideværts horisontale bevægelse, når man bevæger joysticket til venstre bevæger dronen sig til venstre og tilsvarende til højre, når joysticket flyttes til højre.

Roll: krængning af dronen ift. næse og hale, dvs. næsens højde har forskellig højde ift. dronens hale. Roll har betydning for den fremadrettede og tilbagerettede horisontale bevægelse. Når man bevæger joysticket frem bevæger dronen sig fremad og tilsvarende tilbage, når joysticket flyttes tilbage.

Yaw: cirkulær horisontal bevægelse omkring dronens midte. Yaw bruges til at dreje dronens næse ift. flyveretningen, skal man f.eks. flyve i en cirkel med dronens næse pegende mod midten af cirklen, bruges både Pitch og Yaw, hvor Pitch sikrer den cirkulære tur, mens Yaw sikrer at næsen under hele turen peger ind mod midten.

Elevation / Throttle: denne vektor bruges til styre højde samt hastighed.

De 4 vektorer bliver til sammen kontrolleret af de 2 joysticks, her er det vi kommer tilbage til de forskellige modes. Der findes overordnet 3-4 modes, hvor vi i denne blog vil koncentrere os om de 3 første. De 3 vektorer Pitch, Roll og Yaw og disses bevægelse og sammenhæng er illustreret i nedenstående figur, den sidste vektor er som beskrevet elevation og throttle (gaspedal).

yaw-pitch-rollModes på controlleren fortæller noget om hvor yaw, pitch, roll og throttle er placeret på henholdsvis højre og venstre joystick. Default konfiguration på controlleren er mode 2, de fleste controllere kan indstilles til de forskellige modes, men ikke alle, nogen er låst fast til mode 2. Derfor anbefaler jeg, at man holder sig til default mode 2. Fordelingen af vektorene ift. modes er illustreret i nedenstående figur.

mode-1-2-3
Ovenstående illustrationer fortæller os at såfremt vi holder os til mode 2 tager det højre joystick sig af den sideværts og fremadrettede/tilbagerettede horisontale bevægelse og det venstre joystick tager sig af yaw og elevation/throttle. Det eneste vi nu mangler at vide noget om er parring af drone og controller.

For at en controller skal kunne styre en drone, kræves det, at controller og drone er parret. Hvorledes dette sker for de enkelte modeller, vil jeg henvise til de forskellige brugsanvisninger som medfølger drone og controller. Når man skal parre X4'eren og dennes controller sker det på følgende måde. Man sætter strøm til dronen, herefter tænder man for controlleren og flytter venstre joystick ned, det er her throttle man lukker ned for, herefter giver dronen et bip og sender et ensartet lyssignal fra sine 4 lysdioder, som indikerer, at drone og controller er parret, dronens motorer er nu armeret og dronen kan flyve.

Øvelse 1

For at det hele ikke skal gå op i teori, så er det på tide, at vi nu går i gang med et par øvelser, som skal hjælpe dig med at lære at flyve med drone. Den første øvelse går ud på at lære at styre dronen, når den letter og lander. I øvelsen skal du lette dronen fra jorden til en højde på 30-50 cm, holde den svævende i 5-10 sekunder og herefter lande dronen igen, helst samme sted som du lettede. Øvelsen kan lyde nem, men det er den ikke, jeg bruger den dag i dag stadig øvelsen til at styrke min flyvefærdigheder. Du kan se øvelsen på nedenstående klip. Bliv ved med at øve denne øvelse til du kan den, når du mener at have styr på denne øvelse, kan du gå videre til øvelse 2. 
 
 


Øvelse 2

Nu har du lært at lette og lande med din drone, det næste vi skal arbejde med er den sideværts bevægelse, her er der også en lille øvelse vi skal arbejde med. Øvelsen går i sin enkelthed ud på at lette sin drone, elevere til en højde af ca. 50 cm, flyve mod venstre og lande sin drone, herefter lette dronen igen til samme højde og denne gang flyve mod højre og lande hvor du startede. Du kan modificere øvelse ved at lave samme teknik med frem og tilbage. Når du mestrer øvelsen, kan du gå videre til den sidste øvelse i denne blog, øvelse 3. Øvelse 2 er illustreret i nedenstående videoklip.


Øvelse 3

Den sidste øvelse omhandler yaw, dvs. det med at dreje rundt om sig selv. I denne øvelse skal du lette din drone til en højde af ca. 50 cm, herefter dreje dronen rundt om sig selv, første omgang imod uret og herefter modsat med uret. Når dette er gjort skal du lande dronen samme sted som du startede. Øvelsen er illustreret i videoklippet herunder.


Afslutning af del 1

Når du har gennemgået de 3 øvelser og du kan dem, så er du ved at have godt styr på den grundlæggende kontrol af din drone i luften. De 3 øvelser er gode at træne hele tiden, også når du senere hen er blevet god til at flyve med droner. Jeg vender ofte tilbage til disse simple øvelser for at holde mine flyvefærdigheder ved lige. 

Det næste vi skal i gang med er at flyve rundt med din drone, mere om det i næste blog, hvordan flyver man en drone - del 2.

Drone flyvning og lovgivning.

Det er vigtigt at du sætter dig ind i drone lovgivning inde du flyver, så du undgår at bryde loven, det kan du læse mere herom på nedenstående links:
https://scoutrobotics.dk/dronelovgivning
https://droneregler.dk

Dronebevis kan du erhverve hos en række skoler, et par af dem er nævnt herunder:
https://www.mydroneacademy.com/dronebevis-1a
https://wefly.dk/bliv-dronepilot-nu/

Tags: roll, pitch, yaw, droneflyvning, drone

Udskriv

17.02.2021

Vi har i tidligere artikler haft fokus på de forskellige fordele ved at bruge droner i landbruget. En af de seneste artiklerbeskriver forsøg i 2019 som Teknologisk Institut og SEGES har gennemført. I denne ser vi på økonomien ved brug af dronedata og fortæller hvordan indtjeningen kan øges op til 366 kr. pr. ha.  Men hvad betyder det i virkeligheden for høstudbyttet – og hvor stor er den indtjening som landmanden går glip af, hvis han ikke anvender data fra dronen til at lave tildelingskort? Det ser vi nærmere på i dette blogindlæg. Forsøget fra 2019 viste, at man ved brug af sprøjtebom med eller uden sektionsopdeling kan øge høstudbyttet med op til 2,5 hkg. pr. hektar, når der bruges data fra droner. Forsøget omhandlede gradueringen af planteværn. I forsøget brugte man 3 forskellige typer af en 24 meters sprøjtebom, som alle brugte tildelingskort udarbejdet på dronedata. Sprøjtebommene brugt i forsøget er: Sprøjtebom uden sektionsopdeling, Sprøjtebom med en sektionsopdeling på...

15.03.2020

Ny undersøgelse, foretaget af Teknologisk Institut og SEGES i 2019, bekræfter, at der er god fornuft i at bruge data fra droner og satelitter i præcisionslandbruget. Der har gennem de sidste år været en række udenlandske undersøgelser, som alle har peget i retning af at brug af data fra droner og satelitter er rigtig god fornuft, både når det gælder øget indtjening og mindre belastning af miljøet i landbruget. Dette er nu bekræftet af et samarbejde mellem Teknologisk Institut og SEGES i et forsøg, som blev afviklet i 2019. I forsøget har man overordnet undersøgt betydningen af opløsningen af data leveret fra droner og satellitter og sammenholdt dette med de forskellige gradueringsmuligheder, der findes på sprøjteudstyret. Forsøget viser, at der er en større gevinst, selv med sprøjteudstyr, hvor man ikke har mulighed for at graduere langs sprøjtebommen, dvs. hvor man kun kan sprøjte ens over hele bommen. Undersøgelsen indeholder et forsøg med en 24 meters bom, der kun kan sprøjte...

11.01.2020

Resumé af de vigtigste regler Overordnet kan droneflyvning i Danmark opdeles i 2 kategorier, erhvervsmæssig flyvning og privat flyvning.  Erhversmæssig droneflyvning, her kræves der dronebevis som erhverves via en godkendt uddannelse. Dronebevis giver adgang til at flyve i bymæssig bebyggelse og kan fås i forskelllige kategorier afhængig af dronens vægt. Droner som vejer op til 1,5 kg kræver et kategori 1A bevis, droner som vejer op til 7 kg kræver et kategori 1B bevis og droner der vejer mellem 7-25 kg kræver et kategori 2 bevis. Erhversmæssig droneflyvning kræver et erhvervsmæssigt formål, med andre ord så skal man have et firma og flyvningen skal foregå for en kunde. Reglerne for denne type flyvning skal følge loven bydronebekendtgørelsen, som kan findes her: Loven om flyvning i bymæssig bebyggelse Privat droneflyvning, her gælder en række regler uanset størrelsen på dronen, derudover kræves der et dronetegn, såfremt dronen vejer mellem 250 gram og 25 kg. Vejer dronen mindre...

08.05.2019

Dronen - et nyt og alsidigt værktøj  - skrevet af planteinspektion.dk Dronen har i en årrække været brugt til en række forskellige opgaver, der hvor den kunne gøre en forskel. I Danmark er den først og fremmest blevet brugt til foto. og videoproduktion. Men dette er ved at ændre sig, der er flere og flere operatører i Danmark, der bruger dronen til forskellige typer af inspektion. Det er alt lige fra termisk inspektion af fjernvarmerør til inspektion af vindmøller. I USA og Australien har dronen også været brugt flittigt af landmænd igennem de sidste par år. Nu er turen kommet til Danmark. 

08.05.2019

NASA og vejrsatellitter Historien om NDVI og NDRE starter langt væk fra selve marken og afgrøderne. Tilbage i 1960 begyndte NASA at opsende satellitter med simple kameraer og radiometre, som skulle overvåge jordens atmosfære og overflade. Informationerne fra disse satellitter skulle bruges til at udvikle metoder til mere præcise vejrudsigter.  I 1972 blev de første satellitter med multispectral kameraer sendt op med et nyt formål, man var nu interesseret i at aflæse vegetation på jordens overflade, blandt andet for at se variationerne mellem vinter, forår, sommer og efterår ift. breddegraderne. Man var interesseret i en metode, hvorigennem man kunne kende forskel på vegetation og andre jordbundsforhold, som jord eller klipper ud fra refleksion af sollys. 

08.05.2019

  Gennem de sidste par år er begrebet præcisionslandbrug blevet flittigt brugt i de danske medier og på en række danske landbrugsmesser. Men hvilken betydning har præcisionslandbrug for den enkelte landmand, for landbruget og for miljøet. Kort fortalt så har præcisionslandbrug rigtig meget at gøre med data, data om afgrødernes placering samt deres tilstand. Udover data så har det også rigtig meget at gøre med den maskinpark, der bliver brugt ifm. det enkelte landbrug. Uden teknologi der kan omsætte data til teknologisk håndtering af afgrøderne, ingen præcisionslandbrug.

05.04.2019

Hvis du er en af dem, der bruger GPS i det daglige, privat eller på job, er det en god idé at være særligt opmærksom på lørdag den 6. april 2019, da denne dag er “GPS Week Rollover” dag, dette kan resultere i at visse GPS modtagere herefter vil stoppe med at virke. Den 6. april vil GPS-netværket blive ramt af sin egen mini "år 2000"-fejl, fordi ugenummeret i GPS-signalet her vil rulle tilbage til 0. Selvom dette er et kendt problem i GPS systemets opbygning, anbefales det, at de der har ansvaret for kritisk infrastruktur, som gør brug af GPS, samt virksomheder og brugere der ligeledes bruger GPS, alle forbereder sig på dette event.

27.10.2018

Nedskydning, jamming eller spoofing af droner Parallelt med med udvikling af droner er der en række virksomheder, som udvikler forskellige systemer til pacificering og afværgelse af droner. Årsagen til behovet for at kunne pacificere eller afvise droner skyldes en øget frygt for at droner blandt andet kan misbruges af terrorister til fremføring af eksplosiver. I kampzoner er udfordringen derudover, at droner kan bruges til at skaffe billed- og videoinformationer om kampstillinger, der kan give en fordel i fremtidige kamphandlinger.Forsvarssystemerne som der forskes og udvikles i, kan groft opdeles i 2 kategorier, fysisk pacificering og elektronisk pacificering.   

27.10.2018

  Dronetrusler, terror og flyvende bomber Torsdag den 18. oktober, bragte Jyllandsposten en artikel "Terrorsag om droner øger frygten for flyvende bomber" som omhandler brugen af droner ifm. terror og hvilke virkemidler man har imod "flyvende bomber". Artiklen beskriver forskellige trusler, som kan implementeres vha. droner samt refererer til forskellige interviews, som er afholdt med danske politikere.

15.11.2017

I sidste lektion "Hvordan flyver man en drone - del 1", lærte vi om dronens vektorer pitch, roll og yaw, som bruges ifm. at styre dronen henholdsvis frem/tilbage, sideværts og omkring sin egen akse. Der var her tilknyttet en række øvelser, som vil hjælpe dig til at lære basal flyvning med en drone. I denne lektion tager vi hul på den mere avancerede flyvning, hvor vi kombinerer pitch, roll og yaw under flyvning. Dette muliggør en række forskellige flyveteknikker, som har betydning for den mere øvede pilot. Vi gør som sidst, hvor vi kombinerer en kort gennemgang af teori, som efterfølges af en række øvelser, som er illustreret i små videoer. Disse øvelser skal hjælpe dig til at lære de mere avancerede flyveteknikker. 

18.10.2017

Gennem de sidste år er der specielt 2 teknologiområder, som har haft en kraftig udvikling: Artificial intelligence (AI) og droner. Begge områder har bevæget sig fra et stadie, hvor det kun har været meget store firmaer eller stater, der har haft adgang til disse teknologier til et stadie i dag, hvor det pludselig er muligt for mindre firmaer og enkeltmand at gøre brug af begge teknologier. 

16.10.2017

Lithium Polymer batterier - også kaldet LiPo batterier - er en nyere type batteri, der ofte bliver brugt ifm. droner, grundet den lette vægt kombineret med en høj kapacitet. LiPo batteriet har en række fordele, men også en række ulemper ift. de traditionelle Nickel-Metal Hydride (NiMH) eller Nickel Cadmium (NiCd) batterier, som man bør kende til. Disse vil alle blive gennemgået herunder.

02.10.2017

Denne guide hjælper dig til at forstå hvordan man styrer en drone. Guiden er pragmatisk og er skåret ind til benet, med andre ord så vil der kun blive lagt vægt på gennemgang af den mest basale teori til flyvning af din drone. Resten af teorien, der er knyttet til droner, kan du læse i mange af de andre blogs på scoutrobotics.dk/blog.

11.09.2017

Illustration foretaget af NASA Solstorm, droner og duer Den 7.-9. september 2017 blev kloden ramt af en kraftig solstorm, som resulterede i, at KP-indexet steg til 8, max skala er her 9. Den kraftige solstorm skyldes et soludbrud i Solens atmosfære, som blev registreret onsdag den 6. september kl. 14.02 dansk tid. Flere medier, herunder DR, beskrev hændelsen, under overskrifter som "Kraftig solstorm kan give nordlys i Danmark" og både myndigheder og forskere fulgte udbruddet nøje. Årsagen til den store interesse skyldes ikke kun at der var mulighed for at kunne se nordlys i Danmark, historisk set kan disse solstorme volde store problemer for lufttrafik, kommunikation og elforsyning.

06.09.2017

Droner findes i forskellige konfigurationer med alt lige fra 3, 4, 6, 8, 10 propeller og sikkert også i større konfigurationer. Men den typiske konfiguration er 4, 6 eller 8 propeller. Når en drone har 4 propeller kaldes den for en Quadcopter, hvis den har 6 så Hexacopter, hvis den har 8 en Octocopter og så fremdeles.

17.08.2017

Denne blog omhandler teorien og de forskellige typer af antenner, der bruges ifm. FPV og droneflyvning. Antennen er nok den komponent, der er den vigtigste og samtidige mest oversete komponent ifm. flyvning med droner. Uden antennen kan dronen ikke få informationer om, hvor den skal flyve hen. Antennen har stor betydning for rækkeviden mellem dronen og fjernkontrollen samt video-feed overførelsen. For at forstå en antennes virkemåde er der en række begreber, vi skal have styr på, disse begreber er: Polarisation og Directional / Omnidirectional antenner. Antennens Polarisation En antenne polarisation omhandler, hvorledes antennens signal er formet, når det sendes ud. Der findes her hovedsagligt 2 typer, der bruges ift. droner, lineær eller cirkulær. De 2 typer er illustreret her nedenfor.

14.08.2017

  GNSS, (Global Navigation Satellite System), er et satellit navigeringssystem, som både benytter sig af GPS (Amerikansk udgave) og GLONASS (Russisk udgave). Dette er med til at sikre optimale modtagerforhold ift. satelitter. Her gælder det, at jo flere satelliter jo mere præcist kan man positionsbestemme sin placering. Normalt skal man bruge minimum 4 satelliter for at kunne bestemme sin længde- og breddegrad samt sin højde. Men for at få et præcist position-hold, skal man minimum bruge 6 satelitter.

13.08.2017

Som tidligere forklaret i en anden blog: FPV og videosignaler til briller skal man være opmærksom på frekvensbånd og kanaler, når man skal have sine briller og FPV drone til at spille sammen. Denne blog vil gennemgå de forskellige principper.

12.08.2017

Jeg har igennem det sidste år fløjet droner og har her fået lyst til at afprøve FPV.  FPV, som står for First person view, er en sportsgren, hvor man flyver race med droner, hvor man i stedet for at navigere via VLOS, navigerer via et kamera, der sidder i næsen af dronen. Dette kamera sender et videosignal til en skærm eller et sæt videobriller, som piloten bruger ifm. navigering igennem en bane.

07.08.2017

Flere droner har i dag VPS, som er et visual position system, der bruges til at optimere stabilitet under operation i luften ved lav højde (0,5 - 4 meter). Et VPS system består typisk af 2 systemer, et kamera som bearbejder horisontalt bevægelse og en sonar som bearbejder vertikal bevægelse. Begge systemer vender lodret ned mod jorden. 

06.08.2017

På en række af de nyere droner i dag, sommer 2017, er vi begyndt at se tiltag til avoidance systems indbygget i dronerne. Avoidance systems er systemer, som hjælper dronen til selvstændigt at undgå kollisioner, såfremt pilot eller 3.parts program har overset forhindringer i terrænet. De forskellige droneleverandører har forskellige løsninger på Avoidance systems, men kort fortalt findes de i 2 overordnede kategorier, dual vision og sonar.

04.08.2017

IMU'en, Inertial Measurement Unit, er en delkomponent i dronens fly-controller, som leverer data om bevægelse og retning. IMU'en består typisk af 2-3 systemer, et accelerometer, et gyroskop og et magnetometer som alle kort vil blive gennemgået herunder.

04.08.2017

Ifm. højdekontrollen af dronen, bruger dronen en række systemer alt afhængig af hvor højt dronen befinder sig, disse systemer er sonar, barometer og GNSS. For alle 3 systemer gælder det, at disse også leverer data til dronens fly-controller, som behandler og analyserer data sammenholdt med de øvrige sensorer.

 Certificeret dronepilot 

 Din garanti for en sikker og lovlig flyvning 

Certificeret dronepilot

Godkendt af Trafikstyrelsen i kategori 1A, 1B og 2.

Hurtig levering

Typisk vil billede og analyse blive leveret inden for 24-48 timer efter endt flyvning.
Flyvning er dog afhængig af vejret, vind over 10 m/s eller regnvejr umuliggør flyvning.

Få et uforpligtende tilbud

Ring til 30 200 127 eller send en mail til pvl@scoutrobotics.dk for et uforpligtende tilbud.